Toplantı İş Süreç Tanımları


  1. Grup Toplantısının yapılacağı Üniversite, toplantı yeri, tarihi ve programını kararlaştırarak, ADIM Üniversitesi Sekretaryasına yazı ile iletir.

  2. ADIM Üniversitelerine, ADIM Üniversiteleri Sekretaryası tarafından toplantı yeri, tarihi, programı yazı ile bildirilir.

  3. Bu yazı ADIM Üniversitelerine ulaştığında; Üniversiteler gündem hakkındaki görüşlerini e-posta ile toplantının yapılacağı Üniversiteye iletir. Toplantının yapılacağı Üniversite tarafından gündem görüşleri birleştirilerek, oluşturulan Gündem, ADIM Üniversitelerine gönderilir.

  4. ADIM Üniversiteleri, katılımcıların doldurdukları Toplantı Katılım Formlarını toplantı tarihinden bir hafta önce toplantının yapılacağı üniversiteye iletilir.

  5. Toplantı sonucu alınan kararlar, toplantının yapıldığı üniversite tarafından ADIM Üniversiteleri Sekreterliğine yazı ile iletilir ve ADIM Üniversiteleri Sekreterliğince kararlar ilgili Üniversitelere yazı ile gönderilir.