ADIM KATALOĞU

Üniversite

Koordinatör

Birim Sorumlusu

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet AYDIN

Rektör Yardımcısı

Baki ASLANTAŞ                                    

Genel Sekreter

Tel: 0.256.218 20 00/ 2265

Fax: 0.256.214 79 94

Tel: 0.256.218 20 00/ 2302

E-posta: baki.aslantas@adu.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Prof. Dr. Yılmaz YALÇIN

Rektör Yardımcısı

Abdullah AYDOĞAN                             

Genel Sekreter Yardımcısı   

Tel: 0.272.218 10 28

Fax: 0.272.228 14 08

Tel: 0.272.218 10 33               

E-posta: aydogan@aku.edu.tr

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

Prof. Dr. Adem ASLAN

Rektör Yardımcısı

Öğr. Gör. Ziya Kutay ERŞEN                             

Genel Sekreter V.   

Tel: 444 03 04/41282

Fax: 0.272.228 14 29

Tel: 444 03 04/41284               

E-posta: kutayersen@aku.edu.tr

Antalya Bilim Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Rektör

Zeynep AYDIN

Yazı İşleri Müdürü V.

Tel:0.242.245 00 42

Faks:0.242.245 01 00

Tel:0.242.245 00 63

E-posta:zeynep.aydin@antalya.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY      

Genel Sekreter Vekili

 

Tel: 0.266.612 14 16                           

Fax: 0.266.612 14 17

                 

E-posta:aymankuy@balikesir.edu.tr

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Alpaslan SEREL      

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Özer YILMAZ  

Dekan Yardımcısı

Tel: 0.266.717 01 17                           

Fax: 0.266.717 00 30

Tel: 0.266.717 01 17                  

E-posta: oyilmaz@bandirma.edu.tr

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami YURDAKUL                   

Rektör Yardımcısı   

Fakrullah TOHUMCU

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.228.214 10 07                

Fax: 0.228.214 10 17

Tel: 0.228.214 10 32         

E-posta: fakrullah.tohumcu@bilecik.edu.tr

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Süha ÖZDEN                          

Rektör Yardımcısı

Ayhan MONUS

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.286.218 06 13

Fax: 0.286.218 06 08

Tel: 0.286.218 06 09

E-posta: amonus@comu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rifat EDİZKAN                  

Rektör Yardımcısı         

Bayram KAPLAN                                       

Genel Sekreter 

Tel: 0.222.239 87 73      

Fax: 0.222.239 10 74

Tel: 0.222.239 49 37 

E-posta: bkaplan@ogu.edu.tr

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldız BOLAT                  

Rektör Yardımcısı         

Kemal KORKMAZ                                       

Genel Sekreter Yardımcısı 

Tel: 0.246.228 30 00     

Fax: 0.246.228 30 06

Tel: 0.246.228 30 00 

E-posta: kemalkorkmaz@isparta.edu.tr

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

 

Prof. Dr. Hasan Göçmez                

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Atilla Batur                             

Genel Sekreter V.

Tel: 0.274.443 10 26

Fax: 0.274.443 10 26

Tel: 0.274.265 20 10

E-posta: genelsekreterlik@dpu.edu.tr

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Cem ALGIN                  

Rektör Yardımcısı         

Mehmet GÜNEY                                       

Personel Daire Bşk. 

Tel: 0.274.260 00 47     

Fax: 0.274.265 22 85

Tel: 0.246.211 86 54 

E-posta: mehmet.guney@ksbu.edu.tr

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA

Rektör Yardımcısı

Fuat AYDIN

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.236.201 10 17

Fax: 0.236.237 24 42

Tel: 0.236.201 10 19-20

E-posta: fuat.aydin@cbu.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARACA            

Rektör Yardımcısı

Ali Nihat GÜNDÜZALP               

Genel Sekreter 

Tel: 0.248.213 10 32                

Fax: 0.248.213 10 45

Tel: 0.248.213 10 40           

E-posta: gsyok@mehmetakif.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Bakiye UĞUR

Rektör Yardımcısı

Nagehan ŞAHİN                                  

Genel Sekreter  

Tel: 0.252.211 10 18           

Fax: 0.252.223 92 80

Tel: 0.252.211 10 26        

E-posta: snagehan@mu.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN

Rektör Vekili

Zeyno UÇKUN

Genel Sekreter Yardımcısı  

Tel : 0.258.296 20 20       

Fax: 0.258.296 23 33

Tel: 0.258.296 29 86    

E-posta: gensek@pau.edu.tr

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU            

Rektör Yardımcısı

İsmail AKKAYA                                   

Şube Müdürü           

Tel: 0.246.211 10 18      

Fax: 0.246.237 04 31   

Tel: 0.246.211 11 51 

E-posta:ismailakkaya@sdu.edu.tr

 

Uşak Üniversitesi

 

Prof. Dr. Adem DURU             

Rektör Yardımcısı

İbrahim ÇALIŞ                                      

Genel Sekreter V.

Tel: 0.276.221 21 21 / 1014 

Fax: 0.276.221 22 02

Tel: 0.276.221 22 01 / 1032  

E-posta: ibrahim.calis@usak.edu.tr