ADIM KATALOĞU

Üniversite

Koordinatör

Birim Sorumlusu

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Recai TUNCA

Rektör Yardımcısı

Göksel BARAN                                    

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.256.218 20 00/1377

Fax: 0.256.214 79 94

Tel: 0.256.218 20 21

E-posta: gbaran@adu.edu.tr

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Rektör Yardımcısı

Abdullah AYDOĞAN                             

Genel Sekreter Yardımcısı   

Tel: 0.272.228 12 54/1116                                Fax: 0.272.228 14 08

Tel: 0.272.228 14 05               

E-posta: aydogan@aku.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY      

Genel Sekreter Vekili

 

Tel: 0.266.612 14 16                           

Fax: 0.266.612 14 17

                 

E-posta:aymankuy@balikesir.edu.tr

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Prof. Dr. Dursun HAZER                   

Rektör Yardımcısı   

Murat IŞIK                                                

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.228.214 10 08                

Fax: 0.228.214 10 17

Tel: 0.228.214 10 15         

E-posta: murat.i@bilecik.edu.tr

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA    

Rektör Yardımcısı

Fuat AYDIN                

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.236.201 10 17       

Fax: 0.236.237 24 42         

Tel: 0.236.201 10 19-20          

E-posta: fuat.aydin@cbu.edu.tr    

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

                              

 

Ayhan MONUS

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.286.218 06 12

Fax: 0.286.218 06 08

Tel: 0.286.218 06 09

E-posta: amonus@comu.edu.tr

 

Dumlupınar Üniversitesi

 

Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK                

Rektör Yardımcısı

İsmail BAYRAM                             

Genel Sekreter 

Tel: 0.274.265 20 09

Fax: 0.274.265 20 13

Tel: 0.274.265 20 10

E-posta: İsmail.bayram@dpu.edu.tr

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU                  

Rektör Yardımcısı         

Bayram KAPLAN                                       

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.222.239 78 56 /5011      

Fax: 0.222.239 10 74

Tel: 0.222.239 87 14 / 5041 

E-posta: bkaplan@ogu.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARACA            

Rektör Yardımcısı

Ali Nihat GÜNDÜZALP               

Genel Sekreter 

Tel: 0.248.213 10 32                

Fax: 0.248.213 10 45

Tel: 0.248.213 10 40           

E-posta: gsyok@mehmetakif.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Bayram AKÇA

Rektör Yardımcısı

Nagehan ŞAHİN                                  

Genel Sekreter  

Tel: 0.252.211 10 18           

Fax: 0.252.223 92 80

Tel: 0.252.211 10 26        

E-posta: snagehan@mu.edu.tr

Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ

Rektör 

Sevcan KURAN                                       

Genel Sekreter Yardımcısı  

Tel : 0.258.296 23 57       

Fax: 0.258.296 23 42

Tel: 0.258.296 29 86    

E-posta: adim@pau.edu.tr

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU            

Rektör Yardımcısı

İsmail AKKAYA                                   

Şube Müdürü           

Tel: 0.246.211 10 18      

Fax: 0.246.237 04 31   

Tel: 0.246.211 11 51 

E-posta:ismailakkaya@sdu.edu.tr

 

Uşak Üniversitesi

 

Prof. Dr. Cengiz SOYKAN             

Rektör Yardımcısı

Kenan GÖKÇE                                      

Genel Sekreter Yardımcısı

Tel: 0.276.221 21 21 / 1014 

Fax: 0.276.221 22 02

Tel: 0.276.221 22 01    

E-posta: kenan@usak.edu.tr

Uluslararası Antalya Üniversitesi

İpek KEFELİ

Öğrenci İşleri Müdürü

Tel: 0.242.245 00 00 / 1071

Fax: 0.242.245 01 00      

E-posta: ipek.kefeli@antalya.edu.tr